Bøger om demens​

Mit konsulentfirma i Køge har i mange år haft fokus på formidling, som en vigtig del af den faglige udvikling, jeg har været med til at skabe sammen med andre.

I den forbindelse er jeg også forfatter, medforfatter og redaktør af en række bøger om demens, magasiner, tidsskrifter, pjecer og artikler.​​

​​

Her er eksempler på nogle af de bøger om demens, jeg har været med til at skrive.

Unikke bøger om demens

Velkommen til Tom Kitwoods verden

Introduktionshæfte til Tom Kitwoods socialpsykologiske teori og praksis.

Dette hæfte er en konkret og praktisk indføring i den engelske psykologiprofessor Tom Kitwoods socialpsykologiske teori og omsorgsfilosofi. Det unikke ved Kitwoods teori er, at han sætter personen med demens i centrum i stedet for sygdommen. Han nøjes ikke med at se demenssygdomme som et resultat af nogle neurologiske forandringer i hjernen. Han ser på hele personen med demens og tager udgangspunkt i den livssituation, personen befinder sig i.

Det er et kortfattet og letlæseligt hæfte, der henvender sig til de mange faggrupper, der til daglig arbejder sammen med personer med demens og deres pårørende. Det kan desuden bruges i undervisningssammenhænge – eksempelvis på SOSU-skoler og professionshøjskoler.

Hæftet er skrevet af Steen Kabel og udgivet af Konsulentfirmaet Inquiry.

Prisen er 79 kr. plus moms og porto. Der ydes 10 % rabat ved køb af 100 stk. og derover.

Det kan bestilles ved henvendelse til Inquiry på ska@inquiry.dk eller tlf. 23 27 62 80

Demens forandrer livet

Bogen er en håndbog til yngre familier, der skal leve med demens tæt inde på livet – fordi én i familien har fået en demensdiagnose.​​

Det er en unik bog, fordi den formidler de erfaringer og oplevelser, som personer med demens og deres ægtefæller samt den nærmeste familie selv har fået efter, at de har skullet leve med en demenssygdom helt tæt inde på livet.

Det betyder, at der ikke optræder fageksperter i bogen, som kommer med deres faglige viden om, hvordan man bedst muligt lever sit liv med demens. Den viden kan man finde andre steder i litteraturen eller via links, hvis man ønsker det. Men de erfaringer og oplevelser, der bliver formidlet i denne håndbog, kan man ikke finde andre steder. De er kun kommet frem, fordi en række mennesker med demens og deres ægtefæller, børn og andre nærtstående pårørende velvilligt, åbent og ærligt har fortalt om deres måde at skabe sig en ny hverdag på. Det er nemlig dem, der bedst ved, hvordan det er at leve livet med en demenssygdom.

Forfattere: Ulla Thomsen & Steen Kabel

Udgivelse: Konsulentfirmaet Inquiry i samarbejde med Kallerupvej/2015

Pris: 149 kr. plus moms og porto

Kontakt: Konsulentfirmaet steenkabel – tlf. 23 27 62 80ska@steenkabel.dk

Et hjertesuk – som ingen helt forstår

Bogen er en personlig beretning om, hvordan Jutta Storm har oplevet at leve sammen med en mand, der har Alzheimers sygdom.

I bogen beskriver hun hudløst ærligt, hvad hendes mands sygdom har gjort ved hende og deres ægteskab. Især hvordan hun blev ramt på sine følelser, og det var rigtig svært, fordi hun ikke kunne tale med sin mand om det undervejs, da han i starten af forløbet ikke have nogen sygdomserkendelse – og senere kom så langt ind i demensen, at han ikke var i stand til at føre almindelige samtaler.​

​Når man læser bogen, vil mange måske opfatte Jutta som en hård og kynisk kvinde. Men sådan oplever hun slet ikke sig selv – hverken som menneske eller ægtefælle. Sådan var det heller ikke i de 10 gode år, som de nåede at få sammen, inden manden blev syg. Og hun blev ved med at elske sin mand lige til det sidste. Men det har været en lang rejse, de har været på sammen, og det har været en hård tid, fordi det var så svært at forklare andre mennesker, hvad der skete. Så derfor er fortællingen et hjertesuk – som ingen helt forstår.

Forfattere: Jutta Storm i samarbejde med Steen Kabel

Udgivelse: Konsulentfirmaet Inquiry/2014

Pris: 100 kr.

​Kontakt: Konsulentfirmaet steenkabel – tlf. 23 27 62 80ska@steenkabel.dk

Historier om demens

Hvad oplever børn, når voksne bliver demente?

Mange børn og unge oplever at have demens helt tæt inde på livet. Enten fordi deres far eller mor har fået demens, eller fordi én af deres bedsteforældre har fået sygdommen. ​

Men hvordan er det at have en forælder eller bedsteforælder med demens? Og hvordan tackler man det? Det er nogle af de spørgsmål, som bogen giver svar på.

I bogen fortæller børn og unge deres personlige oplevelser af at have en forælder eller bedsteforælder, der har demens. Desuden er der interview med fagpersoner, som har arbejdet med børnene og de unge. Bogen giver et indblik i, hvordan man fra børnehøjde oplever at skulle agere i en hverdag med demens. Den kan være en hjælp til andre børn og unge, der står i en lignede situation. Og den kan bruges i forskellige undervisningssituationer i folkeskolen og gymnasiet.

​Forfattere: Marianne Engel & Steen Kabel

Udgivelse: Psykiatrifondens Forlag, København/2006

Kontakt: Udsolgt fra forlaget

Kontakt: Udsolgt fra forlaget

Demens og hvad gør jeg så?

Det er en håndbog med gode råd fra mennesker med demens til andre mennesker med demens og deres pårørende.

Bogen udspringer af Kallerupvej i Odense i 2002 og 2003, hvor grupper af personer med demens deltog i et forløb, hvor de udvekslede erfaringer, oplevelser og idéer til, hvordan man bedst muligt kan få hverdagen til at fungere, når man har en demenssygdom.

Disse erfaringer og idéer er formidlet videre i en meget konkret og overskuelig form, som stadig er relevant for de familier, der skal have hverdagen til at fungere bedst muligt.

Forfattere: Ulla Thomsen og Steen Kabel

Udgivelse: Kallerupvej – Rådgivnings- og kontaktcentret for demensramte og pårørende/2004

Kontakt: www.kallerupvej.dk – tlf. 66 19 40 91kallerupvej@gmail.dk

Kirstens dagbog

Et liv med Alzheimers demens

I bogen bliver man som læser ført ind i den forunderlige men også skræmmende verden af demens, som Kirsten Ewaldsen har beskrevet via sine dagbøger.

Vi følger hende fra sygdommen angiveligt tog sin begyndelse i 1984 – uden at der på det tidspunkt var nogen på det tidspunkt vidste, hvad hende fejlede. Den sidste dagbogsnote skrev hun den 7. maj 1993. I august 1994 fik hun endelig stillet diagnosen Alzheimers demens – og hun døde i juli 1995.

Bogen er et helt enestående dokument, som smukt, poetisk og dybt bevægende beskriver Kirstens stædige kamp mod sygdommen og hendes vej længere og længere ind i demensen.

Bogen har været inspirationskilde for Sonja Oppenhagen som forberedelse til sin store rolle som den demensramte Magrethe i skuespillet ”I al stilhed”.​

Forfattere: Jonas Lautrup og Steen Kabel (redaktør)

Udgivelse: Socialministeriet - Institut for Pensions- og Ældrepolitik (tidl. Formidlingscenter Nord)/2002

Kontakt: Udsolgt fra forlaget

Mennesket bag demensen

Bogen er et personligt portræt af 8 tidligt diagnosticerede mennesker med demens i alderen 47 – 73 år.

De beretter om, hvordan de oplever forvirringen, frustrationen, smerten, sorgen og savnet. Men de fortæller også om, hvordan de oplever, at deres lv har fået en ny dimension, fordi de har været nødt til at forholde sig helt konkret til, at livet nu ser anderledes ud, end det gjorde, før de blev syge.

Bogen har været med til at give mennesker med demens stemme ved at lade de mennesker, der oplever sygdommen på deres egen krop og sjæl komme til orde og for første gang selv fortælle, hvordan det er at skulle leve med en demenssygdom.

Forfatter: Steen Kabel

Udgivelse: Formidlingscenter Nord i samarbejde med Socialministeriet/2001

Kontakt: Udsolgt fra forlaget

Vi er på hele tiden - fortællinger fra arbejdet med demente mennesker

I bogen fortæller en masse faglige medarbejdere på demensområdet om deres hverdagserfaringer og oplevelser af at arbejde med mennesker med demens og deres pårørende. 

Om aktiviteter i løbet af dagen. Om de svære samværssituationer. Om samtaler med pårørende. Om de øjeblikke, hvor der er et glimt i øjet. Kort sagt om alt, hvad der sker i det daglige møde mellem fagfolk og mennesker med demens og deres pårørende.

Desuden er der i bogen beskrevet, hvordan man metodisk kan arbejde med det narrative perspektiv via Fortælleværksteder og fortælledage.

Forfatter: Steen Kabel

Udgivelse: Formidlingscenter Nord/2000

Kontakt: Udsolgt fra forlaget

Når udviklingshæmmede

bliver gamle

Historisk set har ældre udviklingshæmmede været en næsten usynlig samfundsgruppe. Det gælder ikke mindst de ældre udviklingshæmmede, som er ramt af demens. 

Men igennem de senere år er der imidlertid kommet et stigende fokus på de særlige udfordringer, der er knyttet til demens og udviklingshæmning.

Men der er dog stadigvæk tale om et fagområde, hvor både forskningen og udviklingen af faglige værktøjer er i sin begyndelsesfase – og hvor beslutningstagerne står usikre over for, hvordan løsningerne for de ældre udviklingshæmmede kan og bør være.

Udviklingscenter Nord har derfor taget initiativ til at udgive denne debatbog, hvor der er fokus på den historiske baggrund. På den nyeste nordiske forskning. Og på ældre udviklingshæmmedes bomiljøer og egenkultur. Håbet er, at bogen vil inspirere til debat og give fagfolk og beslutningstagere et godt grundlag for en dialog om, hvilke forhold det danske samfund fremover vil byde de gamle udviklingshæmmede samt de medarbejdere, der arbejder sammen med dem.

Forfatter: Steen Kabel

Udgivelse: Formidlingscenter Nord/1977

Kontakt: Udsolgt fra forlaget​​

Konsulentfirmaet steenkabel aps

CVR: 31609925​

Magnoliavej 3, 4600 Køge

Tlf.: 23 27 62 80 | ska@steenkabel.dk

Følg mine nyheder på: facebook-logo__blue_22  instagram-logo-22