Evalueringer​

Jeg arbejder primært med kvalitative evalueringer, fordi denne metodiske tilgang ligger i forlængelse af min filosofi om at tage udgangspunkt i det narrative perspektiv

Når jeg gennemfører kvalitative evalueringer benytter jeg mig af forskellige narrative metoder, som fokusgrupper, individuelle interview, dobbelte interview, fortælleværksteder mv.

Kvalitative evalueringers styrke er, at de giver en nuanceret og dybdegående forståelse for og vurdering af de processer, forløb og resultater, som evalueringen skal afdække, fordi deltagerne i den kvalitative evaluering får mulighed for at give udtryk for deres egne oplevelser og vurderinger af processen. 

Og der er en stigende accept i faglige kredse af, at kvalitative evalueringer har lige så meget værdi som kvantitative evalueringer. 

Og det er min vurdering, at de i rigtig mange kontekster har større værdi

Så er der nogle sammenhænge, hvor det kan være hensigtsmæssigt at gennemføre kvantitative evalueringer – eller lave en kobling af kvalitative og kvantitative metoder.

Når jeg laver evalueringer, er jeg meget optaget af transfer-effekten, så det ikke bliver evalueringer for evalueringernes skyld. Derfor kobler jeg gerne et implementeringsforløb på evalueringen, som er med til at sikre, at evalueringen kan gøre en forskel for organisationen.​​

Konsulentfirmaet steenkabel aps

CVR: 31609925​

Magnoliavej 3, 4600 Køge

Tlf.: 23 27 62 80 | ska@steenkabel.dk

Følg mine nyheder på: facebook-logo__blue_22  instagram-logo-22