Narrativer som organisationsudvikling​

At arbejde med narrativer handler grundlæggende om at fortælle historier. Historier om, hvordan man oplever sin hverdag og virkelighed. Historier om ens ønsker, behov og drømme. Historierne er med til at definere og synliggøre de værdier, som kommer frem via historiefortællingen. Og hvis der er noget, der er motiverende for folk, så er det at få lov til at fortælle deres historie. Og det gælder både borgere, pårørende, frivillige og medarbejdere.

Tilværelsen består af en lang række fortællinger, som er med til at organisere vores erfaringer og skabe en forståelse af vores eget og andres liv. Fortællinger handler om at skabe orden i det kaos, som de fleste menneskers liv består af. Det er fortællinger, der giver vores liv mening.​

At lytte til hinandens historier indebærer, at vi er nysgerrige på, hvad der sker i et andet menneskes liv. Hvordan vedkommende selv oplever sit liv og vælger at fortælle om det. Hvad der er problemet.

Eller hvad der er glæden. Det narrative perspektiv handler således om at give mennesker mulighed for at fortælle historier om, hvad der er vigtigt i deres liv. Det giver muligheder for, at man kan forholde sig reflekterende til de handlinger, der styrer ens liv.

Jeg har mange gode erfaringer med at arbejde med narrativer som organisationsudvikling. Det giver mulighed for, at man bliver opmærksom på sine egne værdier og kan dermed også få øje på nye handlemuligheder. Fortællingerne er med til at åbenbare, at man har friheden til at handle anderledes - og det er her, at kimen til positive forandringer, skabelsen af en ny identitet og vejen til en højere livskvalitet ligger. 

Det gælder både på det personlige og arbejdsmæssige plan. Og så virker det altid meget inspirerende og motiverende for deltagerne, at de får tid, plads og rum til selv at komme på banen.​​

Konsulentfirmaet steenkabel aps

CVR: 31609925​

Magnoliavej 3, 4600 Køge

Tlf.: 23 27 62 80 | ska@steenkabel.dk

Følg mine nyheder på: facebook-logo__blue_22  instagram-logo-22