Bestillinger

​Her kan du bestille de bøger og magasiner, som forlaget har udgivet.

Demens forandrer livet

Bogen er en håndbog til yngre familier, der skal leve med demens tæt inde på livet – fordi én i familien har fået en demensdiagnose.

Det er en unik bog, fordi den formidler de erfaringer og oplevelser, som personer med demens og deres ægtefæller samt den nærmeste familie selv har fået efter, at de har skullet leve med en demenssygdom helt tæt inde på livet.

Det betyder, at der ikke optræder fageksperter i bogen, som kommer med deres faglige viden om, hvordan man bedst muligt lever sit liv med demens. Den viden kan man finde andre steder i litteraturen eller via links, hvis man ønsker det. Men de erfaringer og oplevelser, der bliver formidlet i denne håndbog, kan man ikke finde andre steder. De er kun kommet frem, fordi en række mennesker med demens og deres ægtefæller, børn og andre nærtstående pårørende velvilligt, åbent og ærligt har fortalt om deres måde at skabe sig en ny hverdag på. Det er nemlig dem, der bedst ved, hvordan det er at leve livet med en demenssygdom.

Forfattere: Ulla Thomsen & Steen Kabel

Udgiver: Konsulentfirmaet Inquiry (nuværende Konsulentfirmaet steenkabel) i samarbejde med Kallerupvej/2015

Pris: 149 kr. plus moms og porto

Du kan bestille bogen via ska@steenkabel.dk eller tlf. 23 27 62 80.

Et hjertesuk – som ingen helt forstår

Bogen er en personlig beretning om, hvordan Jutta Storm har oplevet at leve sammen med en mand, der har Alzheimers sygdom. I bogen beskriver hun hudløst ærligt, hvad hendes mands sygdom har gjort ved hende og deres ægteskab. Især hvordan hun blev ramt på sine følelser, og det var rigtig svært, fordi hun ikke kunne tale med sin mand om det undervejs, da han i starten af forløbet ikke have nogen sygdomserkendelse – og senere kom så langt ind i demensen, at han ikke var i stand til at føre almindelige samtaler.

Når man læser bogen, vil mange måske opfatte Jutta som en hård og kynisk kvinde. Men sådan oplever hun slet ikke sig selv – hverken som menneske eller ægtefælle. Sådan var det heller ikke i de 10 gode år, som de nåede at få sammen, inden manden blev syg. Og hun blev ved med at elske sin mand lige til det sidste. Men det har været en lang rejse, de har været på sammen, og det har været en hård tid, fordi det var så svært at forklare andre mennesker, hvad der skete. Så derfor er fortællingen et hjertesuk – som ingen helt forstår.

Forfattere: Jutta Storm i samarbejde med Steen Kabel

Udgiver: Konsulentfirmaet Inquiry (nuværende Konsulentfirmaet steenkabel)/2014

Pris: 100 kr.

Du kan bestille bogen via ska@steenkabel.dk eller tlf. 23 27 62 80.

Velkommen til Tom Kitwoods verden

Introduktionshæfte til Tom Kitwoods socialpsykologiske teori og praksis

Dette hæfte er en konkret og praktisk indføring i den engelske psykologiprofessor Tom Kitwoods socialpsykologiske teori og omsorgsfilosofi. Det unikke ved Kitwoods teori er, at han sætter personen med demens i centrum i stedet for sygdommen. Han nøjes ikke med at se demenssygdomme som et resultat af nogle neurologiske forandringer i hjernen. Han ser på hele personen med demens og tager udgangspunkt i den livssituation, personen befinder sig i.

Det er et kortfattet og letlæseligt hæfte, der henvender sig til de mange faggrupper, der til daglig arbejder sammen med personer med demens og deres pårørende. Det kan desuden bruges i undervisningssammenhænge – eksempelvis på SOSU-skoler og professionshøjskoler.

Forfatter: Steen Kabel

Udgiver: Konsulentfirmaet Inquiry (nuværende Konsulentfirmaet steenkabel)/2016

Pris: 79 kr. plus moms og porto. Der ydes 10 % rabat ved køb af 100 stk. og derover.

Du kan bestille bogen via ska@steenkabel.dk eller tlf. 23 27 62 80

Demens og læringsstile

- en vej til et bedre hverdagsliv

Når man selv eller ens familiemedlem har fået demens, bliver livet ændret. Intet bliver som før. Man skal til at tilpasse sig et forandret liv og lære, hvordan man kan få hverdagen til at fungere på nye præmisser.

På Kallerupvej har deltagerne i Projekt Demens og Læringsstil sammen søgt at lette nogle af de udfordringer som demens giver dem i hverdagen. I 2010 fik de interessen for læringsstile bl.a. via fjernsynsudsendelser, hvor læringsstile bevidst blev brugt til at støtte elever til at blive bedre til at lære. De tænkte, at det måske også var en mulighed for dem med demens og deres familie, så centerleder Ulla Thomsen tog kontakt til læringsstilsekspert Svend Erik Schmidt, og indledte et givende samarbejde med ham om demens og læringsstile. På det tidspunkt var der ingen i læringsstilsgruppen der vidste, hvad læringsstile var for noget, og hvordan de skulle brug det. De vidste heller ikke, hvad det ville komme til at betyde for dem i deres hverdag. Men det ved de nu.

I magasinet formidler deltagernes gode erfaringer med at bruge deres læringsstil aktivt. De viser, hvordan det har hjulpet dem til at få mere struktur på deres hverdag. De er blevet bedre til selv at være med til at sætte dagsorden for, hvordan samværet med andre mennesker bedst kan fungere for os. Det har givet os et værktøj til bedre at magte hverdagen.

Derfor håber de, at dette magasin kan være med til at inspirere andre familier med demens og fagpersoner til at arbejde med deres læringsstil - for det giver mere livskvalitet i hverdagen.

Forfatter: Steen Kabel i samarbejde med Ulla Thomsen

Udgiver: Kallerupvej – Rådgivnings- og kontaktcentret for demensramte og pårørende. Du kan bestille magasinet ved at kontakte Kallerupvej. Klik på www.kallerupvej.dk for yderligere oplysninger og kontakt.

Ny demensdiagnose

- Nye håb og nye udfordringer

​Igennem de senere år har flere demensramte fra Kallerupvej – Rådgivnings- og kontaktcentret for demensramte og pårørende i Odense fået tilbud om at blive genudredt for deres Alzheimers demens eller andre demensformer. Det er typisk yngre demensramte i aldersgrupper 45 – 65 år, som har fået stillet en demensdiagnose inden for de seneste 5 - 10 år.

Grunden til, at flere personer med en demensdiagnose får foretaget en genudredning, kan være, at fagpersonalet har registreret, at vedkommendes demenssygdom udvikler sig anderledes i forhold til den diagnose, de har fået. Nogle har bevaret flere af deres kognitive funktioner eller har måske fået andre symptomer oveni, som ikke stemmer overens med en progredierende sygdom som Alzheimers demens. Fagpersonalet har derfor stillet sig tvivlende overfor, om det er den rigtige diagnose og har opfordret de demensramte til at blive udredt igen for at være sikre på, at de har den korrekte diagnose.

Det kan være en stor udfordring at få en ny demens diagnose, når man ellers har fået indrettet sit liv og hverdag efter den diagnose, man tidligere har fået stillet. Det viser de fem fortællinger i magasinet, hvor personer med demens og ægtefæller fortæller åbent og ærligt, hvad det har gjort ved deres liv, at den syge har fået stillet en ny diagnose. Desuden er der artikler, hvor fagpersoner reflekterer over konsekvenserne af at have få stillet en ny diagnose.

Forfatter: Steen Kabel i samarbejde med Ulla Thomsen

Udgiver: Kallerupvej - Rådgivnings- og kontaktcentret for demensramte og pårørende.

Du kan bestille magasinet ved at kontakte Kallerupvej. Klik ind på www.kallerupvej.dk for yderligere oplysninger og kontakt.

Konsulentfirmaet steenkabel aps

CVR: 31609925​

Magnoliavej 3, 4600 Køge

Tlf.: 23 27 62 80 | ska@steenkabel.dk

Følg mine nyheder på: facebook-logo__blue_22  instagram-logo-22