Det gode pårørendesamarbejde​

Koncept for et fagligt professionelt samarbejde

med pårørende på ældre- og demensområdet

”Vi er rigtig glade for den proces om pårørendesamarbejdet, som vi havde i forbindelse med udvikling af et indflytnings- koncept for vores nye demenscenter. Det bedste har været, at både borgere, pårørende og medarbejdere har været inddraget, og at udviklingen er foregået sammen. Det har sikret et stor medejerskab i processen.”

Forstander Signe Lillegaard Haldgran
​Center for Demens - Lindehusene Københavns Kommune

Vi tilbyder et individuelt og målrettet koncept for planlægning, tilrettelæggelse, afvikling og forankring af en faglig professionel indsats for samarbejdet mellem pårørende og de professionelle på ældre- og demensområdet. Det gælder både plejehjem, hjemmeplejen, dagcentre, genoptræning, aktivitetstilbud til 

yngre med demens mv.

Samarbejde med pårørende er en vigtig opgave for alle institutioner, der arbejder på ældre og demensområdet. Det har stor betydning, at der er et godt og konstruktivt samarbejde mellem ledere, fagpersoner og pårørende. Faktisk kan det være helt afgørende for deres livskvalitet. Samtidig er det også vigtigt for institutionen, at den er i stand til at tilbyde pårørende et godt, konstruktivt og anerkendende samarbejde, som bygger på gensidig tillid, respekt og inddragelse. Det er af stor værdi både men- neskeligt og økonomisk, at de pårørende har en positiv oplevelse af stedet.

Mange institutioner oplever, at de har et rigtig godt og ukompliceret samarbejde med mange af de pårørende. Men der er også mange steder, hvor de oplever, at sam- arbejdet med pårørende både kan være både svært og udfordrende. Det kan der være mange grunde til. Det kan handle om organisatoriske udfordringer og manglende ressourcer. Det kan handle om manglende faglig viden eller uhensigtsmæssig kommunikation. Men det kan også handle om, at institutionen ikke har haft særlig fokus på dette indsatsområde.

Vi tilbyder at være medudviklere af et samlet forløb, som kan være med til at styrke, udvikle og øge kvaliteten af samarbejdet med de pårørende på jeres institution.

​   Vi er en gruppe bestående af:


​Lali Peitx - procesudvikler og pårørendekonsulent
Christian Suhr - faglig sparrings partner
Steen Kabel - seniorkonsulent

Konsulentfirmaet steenkabel aps

CVR: 31609925​

Magnoliavej 3, 4600 Køge

Tlf.: 23 27 62 80 | ska@steenkabel.dk

Følg mine nyheder på: facebook-logo__blue_22  instagram-logo-22