​Proces og organisation

Processen tager udgangspunkt i en indledende samtale med ledelsen, hvor vi sammen afdækker organisationens behov ift. at styrke og videreudvikle deres samarbejde med pårørende – herunder afdækning af de problemstillinger og udfordringer, der præger det nuværende samarbejde.

På baggrund af denne samtale udarbejder vi en beskrivelse af det udviklingsforløb, som institutionen skal gennemgå. Når denne projekt- beskrivelse er forhandlet på plads – udarbejder vi en projektplan for mål, succeskriterier, milepæle og tidsplan for forløbet samt de indholdsmæssige beskrivelser af forløbet. Når den færdige projektbeskrivelse er godkendt og aftalt, er vi parate til at starte processen op.

Projektet vil typisk blive organiseret ved, at vi nedsætter en arbejdsgruppe bestående af organisationens ledelse og repræsentanter fra os. Den kan eventuelt suppleres med medarbejdere og pårørende, hvis det er hensigtsmæssigt. 

Konsulentfirmaet steenkabel aps

CVR: 31609925​

Magnoliavej 3, 4600 Køge

Tlf.: 23 27 62 80 | ska@steenkabel.dk

Følg mine nyheder på: facebook-logo__blue_22  instagram-logo-22