Ydelser

​Organisatorisk udviklingsperspektiv

Sparring med ledergruppen i forbindelse med:

• Udvikling af visioner, mål og strategi for pårørendesamarbejdet 

• Planlægning af proces med indsamling af data og analyser ift. de pårørendes ønsker og behov

• Planlægning af proces med samling af data og analyser ift. medarbejdernes kompetencer

• Planlægning af samarbejdsprocessen med pårørende - herunder udarbejdelse af årshjul, tidslinje, møder, temadage, undervisningsforløb mv.

• Planlægning af kompetenceudviklingsproces ift. medarbejderne. 

• Udarbejdelse af handlingsplan ift. implementering og forankring af udviklingsprocessen

• Strategi for intern kommunikation ift. udviklingsprocessen

Fagligt udviklingsperspektiv

Vi faciliterer processer ift.:

• Undervisning af medarbejdere ift. samarbejde med pårørende 

• Afvikling af aktionslæringsforløb i samarbejde mellem

pårørende og medarbejdere

• Evaluering og opsamling af erfaringerne fra aktionslæringsforløbet 

• Forankring af aktionslæringsforløbet

De pårørendes perspektiv

Vi faciliterer processen ift.:

• Afdækning af de pårørendes ønsker og behov – afholdelse af dialogmøder

• Implementering af de pårørendes ønsker og behov i den daglige praksis

• Undervisning og faglige oplæg til pårørende

• Evaluering og opsamling af arbejdet med pårørendeperspektivet 

• Forankringen af pårørendeperspektivet

Kommunikation og formidling

Udviklingen af koncept for kommunikation og formidling ift. samarbejdet med pårørende:

• Udarbejdelse af præsentationspjece for organisationen – herunder organisationens visioner, mål, og ydelser

• Opdatering af organisationens hjemmeside, Facebook mv. 

• Udarbejdelse af videoklip til præsentation af organisationen 

• Udvikling af koncept ved indflytning på plejehjem – herunder rammer og indhold ift. afholdelse af indflytningssamtaler 

• Udarbejdelse af velkomstbrev, introduktionspjece, skabeloner til breve mv. ifm. indflytningen 

• Andet informationsmateriale 

Konsulentfirmaet steenkabel aps

CVR: 31609925​

Magnoliavej 3, 4600 Køge

Tlf.: 23 27 62 80 | ska@steenkabel.dk

Følg mine nyheder på: facebook-logo__blue_22  instagram-logo-22