Fagbøger​

Håndbog om forældresamarbejde

Forældresamarbejde og –støtte ved anbringelse af børn og unge

Børn og forældre er altid tæt forbundne. Det gælder også, selv om barnet må tilbringe det meste af sin barndom uden for hjemmet. Vejen til at sikre gode udviklingsmuligheder for børnene går derfor i langt de fleste tilfælde gennem et aktivt samarbejde med forældrene. Denne håndbogen tager udgangspunkt i, at professionelle altid skal søge at inddrage og samarbejde med forældre til anbragt børn og unge – når det er til barnets bedste.

Håndbogen er udarbejdet i forbindelse med indførelsen af Barnets Reform i 2011 og indeholder en række perspektiver og værktøjer til, hvordan man kan inddrage og samarbejde med forældre til børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet.

Forfattere: Ida Schwartz og Steen Kabel

Udgivelse: Socialstyrelsen/2012

Kontakt: info@socialstyrelsen.dk

Håndbogen kan downloades på Socialstyrelsens hjemmeside www.socialstyrelsen.dk

Forældreinddragelse

- til barnets bedste

At anbringe et barn uden for hjemmet er en meget indgribende foranstaltning. Både for barnet og forældrene – men også for de involverede fagpersoner. Det er svært for forældrene at beholde deres rolle og ansvar som forældre. Det er svært for de fleste børn at leve adskilt fra deres forældre. Og det er svært for fagpersonerne at tage forældrenes perspektiv med ind i det socialpædagogiske arbejde og inddrage dem i arbejdet med at støtte deres børn.

Derfor har Børnesagens Fællesråd udarbejdet en håndbog i forældreinddragelse, der skal bidrage til at styrke kvaliteten af anbringelsen.

Forfattere: Lene Jørgensen og Steen Kabel

Udgivelse: Børnesagens Fællesråd/2006 bf@boernesagen.dk

Kontakt: www.boernesagen.dk – tlf. 24 62 62 29bf@boernesagen.dk

Livet med lungekræft

12 danskere fortæller deres personlige historie om at leve med lungekræft

Hvordan får jeg fortalt det til familie og venner? Hvordan snakker man om døden? Hvad sker der med ægteskabet? Hvad skal jeg sige til børnene? Og hvordan bevarer jeg selv håbet?

I bogen fortæller 12 danskere med lungekræft og deres pårørende hudløst ærligt deres personlige historier.

Om de mange spørgsmål, der melder sig, når sygdommen pludselig rammer én. Om angsten og sorgen, men også om kærligheden, håbet og viljen til at leve.

Forfatter: Steen Kabel

Udgivelse: Roche/2007

Kontakt: Udsolgt fra forlaget

Sparker døre ind

- fortællinger om samarbejdet med

Job- og Udviklingscenter

​At have et arbejde og være en del af et fællesskab på en arbejdsplads er én af de væsentligste livsværdier i vores kultur. Den status og de muligheder et arbejde giver er vi opdraget til at kæmpe for fra den tidlige barndom. Og de, der har svært ved at vinde den kamp, de har også svært ved at finde fodfæste i samfundet.

Det oplever døve og hørehæmmede i høj grad. Mange forhindringer tårner sig op – både i form af uvidenhed og fordomme hos omgivelserne, men også i form af de barrierer som selve handicappet giver i forhold til at kunne mestre et almindeligt arbejde.

Bogen fortæller historier om, døve og hørehæmmede, som er lykkes at komme ud på arbejdsmarkedet. Og arbejdsgivere, konsulenter og andre fagpersoner kommer med deres perspektiver på, hvad der skal til for, at det bliver lettere for døve og hørehæmmede at komme ud på arbejdsmarkedet.

Forfatter: Steen Kabel

Udgivelse: Castberggård – Job- og Udviklingscenter

Kontakt: www.cbg.dk – tlf. 75 68 79 00- admin@cbg.dk

Rehabilitering i hjemmet

- når livet skal leves på ændrede vilkår

Projekt Rehabilitering i hjemmet var et kvalitets- og udviklingsprojekt mellem Frederiksborg Amt og ni af amtets kommuner, der kørte af stablen i 2003 – 2005. Målet var at skabe et tværgående og sammenhængende rehabilitetsforløb, der tager udgangspunkt i den skadedes samlede situation og behov – og bevarer det fokus som omdrejningspunkt for kommunernes indsats igennem hele forløbet.

Bogen indeholder en række konkrete metoder og værktøjer til, hvordan man kan skabe et sammenhængende rehabilitetsforløb i borgerens eget hjem.

Forfattere: Selena Forchhammer og Steen Kabel

Udgivelse: Hjerneskadecenter Nordsjælland, Frederiksborg Amt/2006

Kontakt: Udsolgt fra forlaget

Kultur med barnet i centrum

Brikker til et værdisæt for arbejdet med børn og kultur

Børn og unges kulturelle virkelighed er tæt knyttet til deres nære omgivelser. Adgangen til oplevelser og aktiviteter er helt afhængig af de muligheder, som lokalsamfundet tilbyder. Det er derfor en væsentlig opgave for kommunerne at være med til at sikre et bredt udbud af kultur- og fritidsaktiviteter. Det stiller store krav til de lokale politikere at prioritere børnenes kultur. Det er det, der bliver kaldt kulturelt demokrati.

I bogen kommer 22 personer til orde med deres egne erfaringer, tanker og visioner om, hvordan samfundet kan understøtte børn i at få kulturelle oplevelser og selv være kulturelt udøvende. Det er en vigtigt del af den demokratiske dannelse.

Bogen blev udgivet i forbindelse med den første børnekulturpolitiske redegørelse, der blev afholdt i Folketinget i 1999.

Forfatter: Steen Kabel

Udgivelse: Kulturens Børn, Kulturministeriet/1998

Kontakt: Udsolgt fra forlaget

Konsulentfirmaet steenkabel aps

CVR: 31609925​

Magnoliavej 3, 4600 Køge

Tlf.: 23 27 62 80 | ska@steenkabel.dk

Følg mine nyheder på: facebook-logo__blue_22  instagram-logo-22