Magasiner og temahæfter​

Velkommen til Tom Kitwoods verden

Introduktionshæfte til Tom Kitwoods socialpsykologiske teori og praksis

Dette hæfte er en konkret og praktisk indføring i den engelske psykologiprofessor Tom Kitwoods socialpsykologiske teori og omsorgsfilosofi. Det unikke ved Kitwoods teori er, at han sætter personen med demens i centrum i stedet for sygdommen. Han nøjes ikke med at se demenssygdomme som et resultat af nogle neurologiske forandringer i hjernen. Han ser på hele personen med demens og tager udgangspunkt i den livssituation, personen befinder sig i.

Det er et kortfattet og letlæseligt hæfte, der henvender sig til de mange faggrupper, der til daglig arbejder sammen med personer med demens og deres pårørende. Det kan desuden bruges i undervisningssammenhænge – eksempelvis på SOSU-skoler og professionshøjskoler.

Hæftet er skrevet af Steen Kabel og udgivet af Konsulentfirmaet Inquiry.

Prisen er 79 kr. plus moms og porto. Der ydes 10 % rabat ved køb af 100 stk. og derover.

Det kan bestilles ved henvendelse til Inquiry på ska@inquiry.dk eller tlf. 23 27 62 80

Ny demensdiagnose

- Nye håb og nye udfordringer

Igennem de senere år har flere demensramte fra Kallerupvej – Rådgivnings- og kontaktcentret for demensramte og pårørende i Odense fået tilbud om at blive genudredt for deres Alzheimers demens eller andre demensformer. Det er typisk yngre demensramte i aldersgrupper 45 – 65 år, som har fået stillet en demensdiagnose inden for de seneste 5 - 10 år.

Grunden til, at flere personer med en demensdiagnose får foretaget en genudredning, kan være, at fagpersonalet har registreret, at vedkommendes demenssygdom udvikler sig anderledes i forhold til den diagnose, de har fået. Nogle har bevaret flere af deres kognitive funktioner eller har måske fået andre symptomer oveni, som ikke stemmer overens med en progredierende sygdom som Alzheimers demens. Fagpersonalet har derfor stillet sig tvivlende overfor, om det er den rigtige diagnose og har opfordret de demensramte til at blive udredt igen for at være sikre på, at de har den korrekte diagnose.

Det kan være en stor udfordring at få en ny demens diagnose, når man ellers har fået indrettet sit liv og hverdag efter den diagnose, man tidligere har fået stillet. Det viser de fem fortællinger i magasinet, hvor personer med demens og ægtefæller fortæller åbent og ærligt, hvad det har gjort ved deres liv, at den syge har fået stillet en ny diagnose. Desuden er der artikler, hvor fagpersoner reflekterer over konsekvenserne af at have få stillet en ny diagnose.

Hæftet er skrevet af Steen Kabel i samarbejde med centerleder Ulla Thomsen og udgivet af Rådgivnings- og kontaktcentret for demensramte og pårørende i Odense. Klik ind på www.kallerupvej.dk for yderligere oplysninger og kontakt.

Velkommen til den motiverende samtale

Introduktion til at arbejde med den motiverende samtale i praksis

Den motiverende samtale er en professionel og samarbejdsorienteret samtaleform, der har fokus på at finde ressourcer og den indre motivation hos den person, der skal skabe forandringer i sit liv. Kernen i den motiverende samtale er, at det er personen selv, der skal finde frem til forandringen.

Den motiverende samtale er en samtaleform, der kan bruges i alle de praksissammenhænge, hvor den professionelle i relationen med personen arbejder med at forandre noget i sit liv. Den kan bruges inden for en bred vifte af forskellige professioner. Det kan være på sundhedsområdet, det sociale området, arbejdet med unge, forsorgsarbejdet, beskæftigelsesområdet, kriminalforsorgen, psykiatri og mental sundhed.

Dette magasin henvender sig til dig, der skal være den professionelle part i den motiverende samtale. Hæftet giver en kort og overskuelig indførelse i de forskellige faser, der er i processen med at gennemføre den motiverende samtale. Målet er, at du selv kan gå i gang med at bruge metoden i din daglige praksis.

Magasinet er skrevet af Steen Kabel for Dualog – samtale til forandring og udgivet af Konsulentfirmaet Inquiry. Klik ind på www.dualog.dk. For yderligere oplysninger og kontakt.

Fremtidens socialpædagogik

Handlestrategi

Socialpædagogerne Østjylland har taget initiativ til at formulere en offensiv udviklingsstrategi for fremtidens socialpædagogik. Det er kredsens bud på nogle centrale udviklingsperspektiver inden for det socialpædagogiske område i de kommende år.

Processen er lavet sammen med medlemmer, tillidsrepræsentanter og ledere. De har alle bidraget med spændende refleksioner og nye idéer fra praksisfeltet i en række fokusgrupper, som har været vores udgangspunkt for formuleringen af en offensive udviklingsstrategi. Den består af denne handlestrategi, hvor kredsen kommer med en række offensive bud på hvilke problemstillinger og udfordringer, den vil sætte fokus på i den kommende tid i forhold til at udvikle vores fag og faglighed.

Håbet er, at denne strategi kan være med til at skabe en konstruktiv debat om, hvordan fagforeningen kan være med til at udvikle fremtidens socialpædagogik i et tæt samspil med de politiske og administrative beslutningstagere i kommunerne og regionen. Kredsen tror på, at de sammen skal skabe nye og innovative måder at arbejde med socialpædagogik på, så de finder en fælles vej til at bevare og videreudvikle et værdigt og velfungerende velfærdssamfund – ud fra de politiske og økonomiske virkeligheder, som de alle er en del af.

Hæftet er skrevet af Steen Kabel i samarbejde med Socialpædagogerne Østjylland og udgivet af kredsen. Klik ind på https://oestjylland.sl.dk for yderligere oplysninger og kontakt.​

Demens og læringsstile

- en vej til et bedre hverdagsliv

Når man selv eller ens familiemedlem har fået demens, bliver livet ændret. Intet bliver som før. Man skal til at tilpasse sig et forandret liv og lære, hvordan man kan få hverdagen til at fungere på nye præmisser.

På Kallerupvej har deltagerne i Projekt Demens og Læringsstil sammen søgt at lette nogle af de udfordringer som demens giver dem i hverdagen. I 2010 fik de interessen for læringsstile bl.a. via fjernsynsudsendelser, hvor læringsstile bevidst blev brugt til at støtte elever til at blive bedre til at lære. De tænkte, at det måske også var en mulighed for dem med demens og deres familie, så centerleder Ulla Thomsen tog kontakt til læringsstilsekspert Svend Erik Schmidt, og indledte et givende samarbejde med ham om demens og læringsstile.

På det tidspunkt var der ingen i læringsstilsgruppen der vidste, hvad læringsstile var for noget, og hvordan de skulle brug det. De vidste heller ikke, hvad det ville komme til at betyde for dem i deres hverdag. Men det ved de nu.

I magasinet formidler deltagernes gode erfaringer med at bruge deres læringsstil aktivt. De viser, hvordan det har hjulpet dem til at få mere struktur på deres hverdag. De er blevet bedre til selv at være med til at sætte dagsorden for, hvordan samværet med andre mennesker bedst kan fungere for os. Det har givet os et værktøj til bedre at magte hverdagen.

Derfor håber de, at dette magasin kan være med til at inspirere andre familier med demens og fagpersoner til at arbejde med deres læringsstil - for det giver mere livskvalitet i hverdagen.

Magasinet er skrevet af Steen Kabel i samarbejde med centerleder Ulla Thomsen og udgivet af Kallerupvej – Rådgivnings- og kontaktcentret for demensramte og pårørende. Klik ind på www.kallerupvej.dk for yderligere oplysninger og kontakt.​​

Konsulentfirmaet steenkabel aps

CVR: 31609925​

Magnoliavej 3, 4600 Køge

Tlf.: 23 27 62 80 | ska@steenkabel.dk

Følg mine nyheder på: facebook-logo__blue_22  instagram-logo-22